APLIKACE TEAMSGUARD

Pořádek v týmech napříč celou organizací

TeamsGuard vám díky jasným pravidlům a automatizaci usnadní a zrychlí proces zakládání týmů.

Kdo za tím stojí?

Co je TeamsGuard

Potřebujete mít pořádek ve vytvářených týmech, a navíc vyřešit nejen jejich schvalování, ale také zajistit jejich vytváření? To vše vám poskytne aplikace TeamsGuard.

Na jedné straně umožňuje uživatelům vkládat žádosti o vytvoření nového týmu, na straně druhé poskytuje správcům prostor pro schvalování těchto žádostí.

Ze schválených žádostí nakonec automaticky vytvoří nový tým dle zadaných parametrů.

Průvodce vytvářením týmů

UŽIVATELÉ

Žádost o založení týmu

Snadno požádáte o založení týmu a víc neřešíte.

SPRÁVCI

Správa týmů

Stačí schválit žádost o tým a vše už běží samo.

Jak aplikace TeamsGuard funguje?

1. Zadání žádosti

Aplikace je dostupná všem uživatelům přímo v prostředí Teams, kde jednoduše vytvoří svoji žádost a odešlou ji ke schválení. TeamsGuard uživatele provede několika nezbytnými kroky, ve kterých zvolí typ a nastavení soukromí týmu, vyplní název a popis, určí vlastníky a členy týmu. Aplikaci je také možné rozšířit o kontrolu názvosloví týmů v rámci vaší organizace.

2. Posouzení žádosti

Jednotlivé žádosti o vytvoření týmu posuzují uživatelé s přiřazeným oprávněním schvalovatele. Posouzení žádosti probíhá buď v dedikovaném týmu, nebo v prostředí aplikace TeamsGuard. Zde lze kromě zamítnutí či schválení žádosti upravit některé její parametry.

3. Vytvoření týmu

Pokud je žádost o založení týmu schválena, spustí se proces, který automatický vytvoří požadovaný tým dle zadaných parametrů. Není tak nutné provádět žádné další kroky a akce ze strany vašeho IT oddělení.

Klíčové výhody TeamsGuard

MOTIVACE

Neberete zaměstnancům volnost žádat o týmy.

KONTROLA

Máte přehled o nově vytvářených týmech včetně hlídání duplicity týmů.

PRAVIDLA

Aplikaci lze rozšířit o pravidla pro zachování jednotné jmenné konvence týmů.

ZASTUPITELNOST

Právo schvalovat žádosti je v rukou několika schvalovatelů napříč celou společností.

RYCHLOST

Díky automatizaci a jasným pravidlům dochází ke zrychlení procesu zakládání týmů.

JEDNODUCHOST

Proces končí samotným vytvořením týmu i po technické stránce bez nutnosti provádění dalších akcí.